נמש מלך הריקודים המשך...

יעדי המסע הספרותי:

• התלמיד יזהה ויישם רגשות שונים.
• התמודדות עם אכזבה.
• התלמיד יבחן דרכים רציונאליות להעצמה אישית.
• טיפוח שליטה עצמית ולקיחת אחריות.
• התלמיד יבין את ההשלכות של התנהגותו; למעשיו של הפרט יש
   השלכות על הסביבה.

@alt@

היחידה מונה 12 שיעורים, המאורגנים על רצף מעגל ההפנמה של תכנית ל"ב 21

• שלב הפתיחה: כולל שני שיעורים. בשיעור הראשון התלמידים ישוחחו על החוויה הרגשית "מקרה שבו חוויתי תסכול,
  אכזבה" וכן ידונו ב"רווח" וה "הפסד" שבבחירת התנהגותם. בשיעור השני תעשה הטרמה לסיפור: "נמש מלך הריקודים".
• שלב הדיון: כולל ששה שיעורים בנושאים הבאים: יאזינו לסיפור "נמש מלך הריקודים" מאת ארנת גרובמן. לימוד מושגים
  אובייקטיביים, לימוד סובייקטיבי של רגשות ותחושות.
• שלב השיחה הפתוחה: כולל חזרה לחוויה הפרטית של הילד וכולל שיעור אחד שבו יתרחש דיון מחודש בדרכים שבהן
  התלמיד היה מגיב אחרת לחוויה הפרטית.
• שלב התוצר: כולל שיעור של הסקת מסקנות; הצגת דף אירוע, הדן בבחירה מושכלת בהתנהגות נורמטיבית של
  התלמידים.