נמש עוזר לצביקוש - המשך

9. שימו לב לסטיקר (דבקית) המופיע באתר הארגון "בקול".

• מה מיוחד בסטיקר זה? מה המסר?
• באתר "בקול" המנוהל ע"י קהילת אנשים כבדי שמיעה וחירשים, ניתן
  להרחיב את הידע ולחפש פתרונותלבעיות שמיעה
• יום השמיעה מצוין בתאריך 26/5

@alt@

10. אילו ניתנה לקורא ההזדמנות להוסיף דמות לעלילה, איזו דמות היית בוחר/ת להוסיף?

• מהו תפקידה של הדמות שהתווספה?
• מהי תרומתה לעלילה?
• כיצד תתאר/י את הדמות?

11. להרחבת הידע מומלץ לקרוא:

• הינשוף שראה הפוך - מאת יוסי גודארד
• מי יעזור לנמש - ארנת גרובמן
• משקפיים לנמש - ארנת גרובמן

                       כתבה: אנדה לורבר - מנחה מחוזית לתקשורת במחוז הצפון, משרד החינוך.