נמש עוזר לצביקוש - המשך

3. מקום ההתרחשות העלילה:
    חשוב מאד לשלב את תיאור המקומות בעזרת הסיפור והאיורים

4 . העלילה פשוטה לכאורה, אך יש לה מסרים חשובים

• בעיות חשובות פותרים מיד
• לקבל עצה - זאת כל החוכמה
• להיות חבר בכל עת

@alt@

5. אם נקרא את הסיפור כמשל - מהו הנמשל?
 

6. האם אתם מכירים אנשים המרכיבים באוזנם מכשיר שמיעה? מדוע הם עושים זאת?
 

7. מה ידוע לנו על אנשים חירשים, אילמים, כבדי שמיעה? 
    כיצד החברה מחויבת לעזור לאנשים עם מוגבלות זו? (שימוש בשפת סימנים בטלוויזיה, כתוביות, נורה הדולקת
    כשמצלצל הפעמון בדלת או בטלפון)

8. מהי איכות החיים של צביקוש לפני מציאת הפתרון? מהי עתה איכות חייו?