קריאה מונחית - המשך...

כל אחד וה- "נֶמֶש" שלו

אני המלצתי על סיפורי נמש עוד כשהייתי במשרד החינוך, והיום הם נמצאים אצלי בספרייה, בשביל הנכד.

ההנאה הראשונה בקריאת סיפורי נמש היא מההומור, שמאפשר להעביר לקוראים הצעירים מוסר השכל. ההנאה השנייה היא מכך שהדמות המרכזית היא כלב. נמש הכלב חווה סיטואציות יומיומיות, כמו כל ילד. אבל בעזרת נמש אפשר לדבר על בעיות אופייניות שונות, ותמיד להאשים אותו...

נמש הוא בעצם ילד. ילד עם זכויות וחובות. מהזווית הזאת ניתן לצאת מסיפורי נמש לדיון על הזכויות שנמש מפר או מכבד, או לחילופין, שמפרים או מכבדים כלפיו:

הזכות להיות שונה ושווה, הזכות להביע את דעותיו ומחשבותיו, הזכות לטעות והאחריות שלו ללמוד מהטעויות, הזכות והאחריות שלו לניצול הזמן הפנוי, הזכות והאחריות שלו לשמור על הבריאות.

זוהי הסתכלות במשקפיים אחרים לגמרי, אבל מי שיוכל לעשות את ההקשר בין הזכויות לביןסיפורי נמש - ירוויח בגדול!

המשמעות של קריאת סיפורי נמש בקריאה מתווכת היא, שאלה סיפורים ללא גיל. התיווך מאפשר לקחת את סיפורי נמש ולחבר אותם בצורה יצירתית עם תחומי דעת נוספים. נמשהוא נמש, כשם שילד הוא ילד. מה שעושה את ההבדל זה יכולת התיווך של הסיפורים.

                                                                                                                       אנדה לורבר
                                                                                                               פנסיונרית של משרד החינוך.