ביבליותרפיה- המשך...

סיפורי נמש מלאים הומור, ומשקפים ערכים חשובים של קבלת השונה ועזרה לזולת. גם בהיבט הגרפי הם מתחברים אל עולמו של הילד באופן בלתי אמצעי: הכתב הוא כתב ילדותי והציורים מדמים ציורים של ילד.

הם עוסקים בהעלאת הדימוי העצמי של הילד, תוך מתן לגיטימציה לתכונות "שליליות" ופתרונות למצבי ילדות "מביכים".

כל סיפורי נמש בנויים במתכונת מובנית של תיאור הרקע, העלאת בעיה או קונפליקט ופתרונן. מתכונת זו מסייעת לילד להבין את הטקסט ולהתחבר אליו: תחילה על ידי הזדהות עם הגיבורים, ולאחר מכן על ידי מציאת משפט מכליל להבנת הסיטואציה, הדהוד מרכיבי הסיפור והשלכת האירועים על עצמו ועל חבריו.

ולבסוף, סיפורי נמש מסתיימים תמיד בסוף טוב - מאפיין ייחודי וחשוב לספרות ילדים, המסייע לקוראים הצעירים בפתרון בעיות באמצעות הסיפור.

כל המרכיבים שמניתי הינם מאפיינים של סיפורים המתאימים ליישום כביבליותרפיה. היפה מכל הוא שארנת גרובמן, היוצרת של "סיפורי נמש" כתבה ובנתה את המאפיינים הביבליותרפיים בסיפוריה באופן אינטואיטיבי, ואולי אפילו לא ידעה שבעצם עשתה מעשה חינוכי מהמדרגה הראשונה. על כן הספרים כל כך ראויים!!

 

                                                                                  בברכה,
                                                                                  נורית ישראלי
                                                                                  בעבר, המפקחת על החינוך המיוחד במרכזים הפדגוגיים.