מפתח הלב

תכנית "מפתח הל"ב" היא תוכנית הפועלת במסגרת מערכת החינוך, במטרה לקדם ולטפח ערכים ומיומנויות חברתיות לצד קידום ההישגים הלימודיים.

 

הפעלת התוכנית נעשית בשעת החינוך השבועית, והיא מטפחת ערכים ומיומנויות חברתיות במעגלים השונים, החל ממעגל החיים הכיתתי, דרך מעגל החיים הבית-ספרי וכלה במעגל החיים הלאומי, וכל זאת - לאורך השנה, מידי חודש בחודשו.

 

אני נמש של ארנת, ואני כל כל אוהב אותה.
                                          היא כתבה עלי הרבה ספרים.

@alt@

@alt@