משקפיים לנמש - המשך...

דיון:

• מה ניתן ללמוד על נמש מהסיפור?
• מה הקשר בין הפתגם "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" לסיפור?

@alt@

עבודת יצירה של נמש עפ"י הפרטים המובאים בסיפור.

סיכום:

• רפלקציה; מה אני לוקח מהשיעור?
• שינוי במראה לא משפיע על תכונות האדם (המשקפיים אינם משנים את האדם, כיוון שהיופי הפנימי הוא הקובע).
"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".